Prečo Audi jazdí ako Audi

Prečo Audi jazdí ako Audi

DNA Audi v jazdných vlastnostiach

Je to pocit, ktorý väčšina ľudí okamžite rozpozná: Toto je Audi! Zážitok z jazdy je nezameniteľný, harmonická rovnováha jazdnej dynamiky a jazdného komfortu. Rozhodujúca je v tomto smere jemne integrovaná súhra rôznych komponentov, či už ide o odpruženie, riadenie, pohonné ústrojenstvo, ako aj brzdové a riadiace systémy.

Jazdná DNA, ktorú možno cítiť a zažiť v každom Audi, sa definuje vo fáze konceptu každého modelu a potom sa realizuje prostredníctvom základného aj konečného jemného doladenia. Na dosiahnutie svojho cieľa sa vývojári Audi riadia základnými vlastnosťami, ktoré sa používajú na charakteristiku a hodnotenie jazdného správania. Týmito vlastnosťami sú: tuhosť, vyváženie, kontrola, prepojenie, presnosť a ľahkosť. Výsledkom je zážitok z jazdy, ktorý je typický pre Audi.

"Vodič Audi musí mať pocit, že je to Audi - v podobe harmonických, charakteristických jazdných vlastností," hovorí Oliver Hoffmann, člen predstavenstva Audi pre technický vývoj. "Gény pocitu Audi by mali byť pre zákazníka nezameniteľným zážitkom." To platí pre každú jazdnú situáciu, či už ide o zastavenie a rozjazd, zrýchlenie mimo mesta, jazdu po kľukatých cestách, premenlivé podmienky na ceste alebo aj predbiehanie. "Preto je DNA Audi pevne zakorenená aj v našich modeloch s elektrickým pohonom," vysvetľuje Hoffmann. "Pri počítači, v dielni a predovšetkým pri rozsiahlych testovacích jazdách sa subjektívne a objektívne hodnotiace kritériá prelínajú, aby sa neustále vyostrovali nielen jazdné vlastnosti Audi, ale aj celý technický vývoj."

Objektívne kritériá podporujú subjektívne jazdné testy

Dôležitý segment testovacích jázd sa uskutočňuje v krutých chladných podmienkach v severnom Švédsku. Tu sa kladie dôraz na jemné zdokonaľovanie jazdných vlastností v zimných podmienkach. Vývojári vykonávajú subjektívne skúšobné jazdy, čím testujú vopred definované objektívne kritériá. Takzvané "prípady použitia", ako napríklad núdzové brzdenie v zimných podmienkach, tvoria základ jazdných testov. Keď sa vývojári snažia vyladiť kontrolované, a teda predvídateľné a stabilné jazdné správanie, objektívne merania počiatočného spomalenia a riadenia podporujú prácu na ladení.

Stabilita v priamom smere, nároky na riadenie a nárast spomalenia sú kritériami pre metodiku hodnotenia brzdenia ABS z rôznych rýchlostí na snehu a ľade. Výsledky tuningových prác sa premietajú do hodnotenia jazdných vlastností, ktoré vývojári dokumentujú vo forme pavučinového grafu - vzoru, ktorý sa aplikuje na všetky modely Audi na základe konkrétneho modelu. Základom je spôsob, akým je vozidlo a jeho jednotlivé vlastnosti umiestnené a ako sú definované príslušné jazdné manévre a filozofia vývoja. Audi sa dá rozpoznať podľa týchto jazdných vlastností: odozva riadenia, natáčanie volantu, trakcia a vlastnosti riadenia. Tu sa celkom zreteľne prejavujú prednosti systému quattro: jeho mimoriadne jedinečné jazdné vlastnosti s ohľadom na trakciu v zákrutách a stabilitu pri jazde v priamom smere, ako aj riadenie a správanie pri zmenách zaťaženia stavajú pohon všetkých kolies Audi nad priemernú úroveň konkurencie.

Presne definovaná filozofia ladenia

Audi si uvedomuje, že kontrolované jazdné správanie je definované presnou a predvídateľnou odozvou riadenia. Na dosiahnutie týchto požadovaných jazdných vlastností sa vývojári počas testovacích jázd na snehu a ľade riadia stanovenou filozofiou ladenia. Tá hovorí, že vozidlo by malo okamžite nasledovať vstupy do riadenia pri vjazde do zákruty. K nevyhnutným kritériám patrí aj šetrné ovládanie na apexe zákruty a nízka korekčná sila pri výjazde zo zákruty.

Výsledok: predvídateľné správanie v závislosti od uhla natočenia volantu v kombinácii s mierne pretáčavým vyvážením, pri ktorom sa predchádza nedotáčavosti. Audi toto dosahuje pomocou technológií, ako je vektorovanie krútiaceho momentu, zadná náprava s dvoma motormi v modeli e-tron S alebo rozdeľovač krútiaceho momentu v RS 3. Vývojár Oswin Roeder to zhrnul slovami: "Spôsob, akým musí Audi jazdiť, opisujeme pomocou objektívnych a subjektívnych kritérií. Subjektívne kritériá sú však pre nás kľúčové, pretože v konečnom dôsledku to cítia vodiči."

Harmonicky vyladené riadiace systémy, prirodzený zážitok z jazdy

Každý zo zapojených riadiacich systémov odpruženia je presne zosynchronizovaný s ostatnými. Žiadny zo systémov nedominuje na úkor zážitku z jazdy. Zážitok z jazdy je prirodzený. Dynamické riadenie všetkých kolies je zámerne vyladené tak, aby vozidlo pôsobilo oveľa menším a ovládateľnejším dojmom bez toho, aby pritom vytváralo syntetický zážitok z jazdy. Systémy zabudované v Audi sú vyvážené a vždy presne navzájom kalibrované. Keď si zákazníci objednajú vozidlá so vzduchovým odpružením, automaticky dostanú vyladenie riadenia, ktoré je prispôsobené vylepšeným vlastnostiam. To platí aj pre kombináciu ďalších systémov, ako je elektromechanická aktívna stabilizácia náklonu (eAWS), aktívne odpruženie a vektorovanie krútiaceho momentu.

Napríklad elektrické quattro v Audi e-tron S riadi krútiaci moment podľa potreby, od nuly do 100 percent medzi prednou a zadnou nápravou. Okrem toho je tu aj elektrické vektorovanie krútiaceho momentu na zvýšenie agility. Každý zo zadných elektromotorov rozdeľuje hnací moment priamo na koleso bez mechanického diferenciálu. Deje sa tak proaktívne v klzkých podmienkach alebo pri rýchlom prejazde zákrutou, skôr než dôjde k preklzu alebo nedotáčavosti či pretáčavosti vozidla. Výsledkom je veľmi presná ovládateľnosť, ktorú možno prostredníctvom systémov riadenia podvozka nastaviť v širokom rozsahu - od stabilnej až po športovú. Napríklad v športovom režime zasahujú riadiace systémy neskôr, aby umožnili jazdu s väčšou pretáčavosťou.

Konzistentné reakcie systému, spoľahlivý komfort jazdy

Všetky zapojené systémy vozidla musia konzistentne a spoľahlivo reagovať na aktuálne jazdné podmienky bez ohľadu na charakter povrchu vozovky. Príkladom je jazdný komfort. Jemne vyladené tlmenie kolies zabraňuje nepríjemným javom, ako sú dotrasy, chvenie alebo otrasy, ktoré sú vyvolané nerovnosťami vozovky a často zosilnené harmonickým kmitaním hnacieho ústrojenstva a kolies. Konečným výsledkom je typický jazdný komfort Audi s výrazne zníženými sekundárnymi vibráciami. Zásahy do bočnej dynamiky vodič takmer nevníma, sú nanajvýš intuitívne pochopiteľné.

Jednoduché ovládanie vozidla aj na hranici priľnavosti

Vodič získava bezpečný pocit ovládateľnosti vozidla, ak sa pri jazde cez veľké zvlnenie zabráni výraznému kmitaniu karosérie vozidla. Cieľom tuningu je preto vytvoriť vozidlo, ktoré sa ľahko ovláda - aj na hraniciach priľnavosti. Základnou filozofiou je sprostredkovať pocit konzistentnej predvídateľnosti reakcií vozidla. Napríklad v modeli e-tron S systém zapája krútiaci moment elektromotorov len do 30 milisekúnd od rozpoznania jazdnej situácie. V systéme elektrického pohonu všetkých kolies sa na aplikáciu krútiaceho momentu nepoužívajú mechanické spojky, namiesto toho sa elektrická energia posiela vtedy a tam, kde je to potrebné. Presnosť interakcie tohto riadiaceho systému s vodičom vyvoláva pocit bezpečnosti. Riadenie je priame a zmeny na plynovom pedáli sú okamžite citeľné. Je veľmi ľahké vnímať, ako sa mení charakter vozidla vzhľadom na zvolený režim pohonu.

Hlavným mozgom regulačných systémov a riadiacich jednotiek je elektronická podvozková platforma (ECP) s integrovaným pozdĺžnym a priečnym rozdeľovaním krútiaceho momentu. Umožňuje prediktívne rozpoznávanie jazdných situácií s cieľom upraviť vozidlo podľa potreby. Zohľadňuje rýchlosť, hodnoty výšky, vertikálne pohyby, nakláňanie a náklon vozidla, trenie vozovky, aktuálny jazdný stav, nedotáčavosť a pretáčavosť, ako aj informácie zo zapojených systémov odpruženia. Táto sieť umožňuje ECP zabezpečiť optimálnu interakciu medzi subsystémami.

Rozdelenie krútiaceho momentu v milisekundách a vysoká vnímavosť

Cieľom Audi je zabezpečiť vynikajúce a ľahko ovládateľné zrýchlenie a spomalenie vo všetkých jazdných situáciách. Bočná dynamika Audi poskytuje vodičovi jednoznačnú spätnú väzbu. Pri dynamickom prejazde zákrutou predné koleso vnútri zákruty, ktoré je menej zaťažené, mierne spomalí, čo zabraňuje preklzu a zlepšuje ovládateľnosť. Podobne a mimoriadne účinne funguje aj elektrické vektorovanie krútiaceho momentu v modeli e-tron S - presúvanie krútiaceho momentu medzi zadnými kolesami. Deje sa tak v priebehu milisekúnd a dokáže zapojiť extrémne vysoký krútiaci moment na zlepšenie bočnej dynamiky. Keď vozidlo zrýchľuje zo zákruty, elektrický pohon prideľuje viac krútiaceho momentu zadnému kolesu na vonkajšej strane zákruty a menej zadnému kolesu na vnútornej strane zákruty.

Vynikajúca trakcia, kontrolované ovládanie - typické pre Audi

Vynikajúca trakcia, najmä v náročných zimných podmienkach, a kontrolovaná ovládateľnosť sú typické jazdné vlastnosti Audi. Audi by malo byť bez námahy ovládateľné, nerušené ani tými najťažšími podmienkami na ceste. Modely Audi sa ľahko ovládajú, cítia sa ako doma v hustej mestskej premávke aj na diaľnici, kde preukazujú nesporne bezpečnú stabilitu pri vysokých rýchlostiach. Na predbiehanie je vždy k dispozícii dostatok výkonu. Aby bolo možné čo najlepšie využiť fyzikálne limity, brzda kolesa na hranici priľnavosti jemne spomalí koleso na vnútornej strane zákruty na prednej náprave modelu e-tron S alebo na prednej a zadnej náprave modelu e-tron. Táto stratégia prenáša viac hnacieho momentu na pneumatiky na vonkajšej strane zákruty a zvyšuje agilitu v zákrutách. Systém kontroly trakcie (ASR) pôsobí v priebehu milisekúnd, pretože Audi presúva jednotlivé funkčné komponenty z elektronickej kontroly stabilizácie (ESC) do výkonovej elektroniky priamo na elektromotoroch.

Opísané vlastnosti tvoria rámec, pomocou ktorého vývojári Audi charakterizujú a hodnotia jazdné vlastnosti jednotlivých modelov pri testovacích jazdách na zimnom aj bežnom povrchu. Len tak sa dá dosiahnuť to, čo zákazník pri jazde s Audi cíti: Toto je Audi.