ŠKODA CONNECT

ŠKODA CONNECT

Predstavujeme on-line služby ŠKODA Connect, ktoré vám umožnia naplno prežiť každý deň! Zakúpením všetkých, alebo len niektorých, týchto balíčkov služieb dáte vášmu vozidlu veľa nových funkcií, vrátane zábavy na cestách, starostlivosti o vaše vozidlo a vašej bezpečnosti. Prezrite si podrobne všetky funkcie.

INFOTAINMENT ONLINE

Služby Infotainment Online vám vždy pomôžu dostať sa bezpečne a pohodlne do cieľa cesty. Sú k dispozícii pre systémy infotainmentu ŠKODA Amundsen a Columbus. Platnosť licencií týchto služieb sa musí pravidelne obnovovať.

CARE CONNECT: PROAKTÍVNY SERVIS

Proaktívny servis je pripravený vám pomôcť riešiť poruchy alebo iné problémy súvisiace so stavom vášho vozidla. Vozidlo automaticky kontaktuje obľúbeného servisného partnera alebo privolá pomoc v prípade drobnej nehody. Proaktívny servis je dostupný s väčšinou systémov infotainmentu a môže byť prvkom základnej výbavy, alebo výbavy na želanie.

CARE CONNECT: VZDIALENÝ PRÍSTUP

Vzdialený prístup k vozidlu je úplne nový spôsob kontrolovania vášho vozidla vďaka prepojeniu vozidla a smart telefónu. Pomocou svojho telefónu môžete vozidlo kontrolovať a zaistiť si zasielanie hlásení o stave. Platnosť služieb sa pravidelne obnovuje. Služba Vzdialený prístup je kompatibilná s väčšinou systémov infotainmentu.

TIESŇOVÉ VOLANIE / eCall

Veľmi dôležitým bezpečnostným prvkom je "Tiesňové volanie" (súčasť balíka služby ŠKODA Connect) čiže eCall, ktorá je zadarmo po celú dobu životnosti vozidla.

>> Connect Portál