Nový showroom ŠKODA

Nový showroom ŠKODA

DS CAR zmodernizovala showroom a servis ŠKODA v Dunajskej Strede.

Proces modernizácie prebehlo podľa globálneho showroom konceptu a v súlade s novou korporátnou identitou značky. Okrem vizuálnej stránky prešli kľúčovými zmenami aj procesy, ktoré sa ešte vo väčšej miere orientujú na napĺňanie individuálnych potrieb zákazníkov.

Nové usporiadanie predajných priestorov optimalizuje starostlivosť o zákazníka a vychádza v ústrety potrebám rýchlej, priamej a otvorenej komunikácie. Filozofia prepojenia obchodného a servisného miesta ponúka možnosť priameho príjmu automobilu. Zákazník tak spolu so servisným poradcom môže sledovať proces overovania stavu svojho automobilu pri odovzdaní do servisu a o rozsahu odporúčaných opráv rozhodnúť priamo na mieste.

Atraktívne dizajnové riešenie, použitie kvalitných materiálov a efektné technológie vytvárajú príjemné prostredie pre rokovania medzi predajcom a zákazníkom. Nová architektúra exteriéru vsádza na jasné a jednoduché tvary, modulárne dizajnové prvky a moderné osvetlenie, ktoré zlepšujú viditeľnosť showroomov za svetla aj v tme. Inovovaný dizajn obchodných miest podčiarkuje výnimočné postavenie značky ŠKODA na Slovensku.

Presvedčte sa sami na vlastnej koži na adrese Ulica Istvána Gyurcsóa 6975/38, 929 01 Dunajská Streda.